Kako glasati na Općim izborima 2022. godine

22. 09. 2022. 09:08

Bosanskohercegovački građani i građanke 2. oktobra 2022. godine imat će priliku birati svoje predstavnike/ce na višim nivoima vlasti. Izbori u BiH se vrlo često mogu definisati kao opširni i komplikovani, pa tako brojni građani/ke ne znaju kako pristupiti većem broju glasačkih listića koje dobiju na svom biračkom mjestu. Pored toga, brojni građani/ke nisu upoznati sa zakonodavnim odredbama koje definišu Opće izbore te često ne znaju koga i kako biraju.

Foto: Ajdin Kamber, Shutterstock
Foto: Ajdin Kamber, Shutterstock

Krajem jula 2022. godine Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) utvrdila je redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima za Opće izbore 2022, pri čemu je taj redoslijed određen za ukupno 127 političkih subjekata – 72 političke stranke, 17 koalicija i 38 nezavisnih kandidata/kinja. Za građane i građanke BiH ove brojke, ali i čitav birački proces, mogu izazvati konfuziju s obzirom na veliki broj glasačkih listića koje zaprime na svom biračkom mjestu. Ovisno o prijavljenom prebivalištu, tj. o izbornoj jedinici, građani/ke će nailaziti na različite kandidate/kinje na glasačkim listićima. Prema Izbornom zakonu BiH, izborna jedinica podrazumijeva:

 1. Kantonalnu izbornu jedinicu u kojoj se bira i konstituiše ukupan broj predstavnika/ca za određeni nivo vlasti i koje unutar sebe nemaju višečlane izborne jedinice.
 2. Entitetsku izbornu jedinicu u kojoj se bira i konstituiše entitetski nivo vlasti, koje unutar sebe imaju višečlane izborne jedinice.
 3. Entitetsku izbornu jedinicu u kojoj se bira državni nivo vlasti.

Takozvana višečlana izborna jedinica, u smislu Izbornog zakona BiH, podrazumijeva izbornu jedinicu u kojoj se bira više od jednog, a manje od ukupnog broja predstavnika/ca za određeni nivo vlasti.

Građani/ke Brčko distrikta BiH na Općim izborima, kako je propisano Izbornim zakonom, imaju pravo glasati:

 1. Za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH odgovarajućim glasačkim listićem u entitetu čiji je taj birač/ica državljanin/ka.
 2. Na izborima za entitet u kojem je birač/ica prijavljen kao entitetski državljanin/ka.

Također, Brčko distrikt BiH jedna je izborna jedinica, ali svrstava se u određene višečlane izborne jedinice tokom Općih izbora, u skladu s odredbama Izbornog zakona. Ukoliko su građani/ke Brčko distrikta entitetski državljani/ke RS, na Općim izborima dobit će četiri glasačka listića, dok oni/e s entitetskim državljanstvom FBiH dobijaju tri glasačka listića.

Listu kandidata/kinja građani/ke mogu vidjeti na ovom linku.

Svoje biračko mjesto građani/ke mogu pronaći na zvaničnoj stranici Centralne izborne komisije BiH ili na oglasnim pločama, te drugim servisima informisanja u svojim lokalnim zajednicama. Glasački listić bit će važeći ukoliko birač/ica ostavi svoj glas u kvadratiću pored imena kandidata/kinje.

Fotografija: CIK BiH; Izbori.ba
Fotografija: CIK BiH; Izbori.ba


Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

Na Općim izborima 2022. svi bh. građani/ke, ovisno o prebivalištu, mogu birati članove/ice Predsjedništva BiH. Ovi članovi/ice biraju se neposredno, i to na sljedeći način:

 1. Građani/ke upisani u CIK BiH kao birači/ce s područja FBiH mogu glasati za člana PSBiH iz reda bošnjačkog ili hrvatskog naroda, ali ne i oba. Također, mogu glasati samo za jednog kandidata/kinju.
 2. Građani/ke koji su u CIK BiH upisani kao birači/ce s područja RS glasaju isključivo za člana PSBiH iz reda srpskog naroda. Također, mogu glasati samo za jednog kandidata/kinju.


Parlamentarna skupština BiH

Izbor zastupnika/ca u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) vrši se također na čitavom području BiH, ali ovisno o mjestu prebivališta, tj. o višečlanoj izbornoj jedinici u kojoj se birač/ica nalazi. Zastupničkih mjesta u ovom domu je 42, od čega se 28 bira s područja FBiH, dok se preostalih 14 bira s područja RS.

S obzirom na to da se u FBiH dodjeljuje sedam kompenzacijskih mandata u ovaj dom, građani/ke s područja ovog entiteta biraju 21 zastupnika/cu iz pet višečlanih izbornih jedinica, i to tako da se po tri člana/ice biraju iz izbornih jedinica 1 i 2, četiri člana/ice iz Izborne jednice 3, šest članova/ica iz Izborne jedinice 4 te pet članova/ica iz Izborne jedinice 5.

Građani/ke s područja Republike Srpske biraju devet zastupnika/ca, dok je preostalih pet mandata kompenzacijskih. Navedenih devet zastupnika bira se iz tri višečlane izborne jedinice, i to tako da se po tri člana/ice biraju iz svake izborne jedinice.

Građani/ke će tako, ovisno o izbornoj jedinici u kojoj se nalaze, pored glasačkog listića za Predsjedništvo BiH, dobiti i glasački listić za Predstavnički dom PSBiH. Na glasačkom listiću građani/ke imaju opciju glasati za:

 1. Čitavu listu jedne političke partije/koalicije ili nezavisnog kandidata/kinju.
 2. Jednog ili više kandidata/kinja s jedne liste kandidata/kinja političke partije/koalicije.

Delegati u Domu naroda PSBiH svoje mandate dobivaju putem glasanja u entitetskim zakonodavnim tijelima, tj. u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH (PFBiH) i Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS). U Domu naroda PFBiH članovi/ice klubova bošnjačkog i hrvatskog naroda biraju iste za ovaj dom u Parlamentarnoj skupštini, dok NSRS bira članove/ice Kluba srpskog naroda.


Parlament Federacije BiH

Izbor zastupnika/ca u Predstavnički dom Parlamenta FBiH Izbornim zakonom BiH nije detaljno definisan s obzirom na to da se po odredbama ovog zakona broj izbornih jedinica, kao i postotak kompenzacijskih mandata, može mijenjati ovisno o formuli proporcionalne zastupljenosti.

Zakonom su definisane određene granice, pa tako:

 1. Minimalan broj višečlanih izbornih jedinica je deset, minimalan broj članova/ica višečlanih izbornih jedinica je tri, a maksimalan 15, dok je Brčko distrikt BiH uključen u jednu od ovih jedinica.
 2. Raspon kompenzacijskih mandata iznosi od 23% do 27% u odnosu na ukupan broj, tj. 98 zastupnika/ca u ovom domu.
 3. Svaki konstitutivni narod u ovom domu mora imati najmanje po četiri zastupnika/ce.

Nadalje, za svake Opće izbore raspodjela mandata u Predstavničkom domu PFBiH vrši se podjelom ukupnog broja birača/ica s pravom izbora zastupnika/ca u ovaj dom, registrovanih u CIK-u BiH s ukupnim brojem mandata. Tačan broj mandata koji pripada jednoj izbornoj jedinici utvrđuje se diobom broja birača/ica registrovanih u jednoj takvoj jedinici s dobijenim rezultatom iz navedene podjele.

Građani/ke s prijavljenim boravkom u Federaciji BiH, uz glasačke listiće za FBiH te Predstavnički dom PSBiH, dobit će i glasački list za Predstavnički dom PFBiH. Po istom principu, građani/ke mogu glasati za:

 1. Čitavu listu jedne političke partije/koalicije ili nezavisnog kandidata/kinju.
 2. Jednog ili više kandidata/kinja s jedne liste kandidata/kinja političke partije/koalicije.

Kada se govori o izboru 58 delegata/kinja u Dom naroda ovog parlamenta, izbor se vrši u kantonalnim zakonodavnim tijelima – skupštinama – pri čemu se vrši raspodjela od po 17 delegata/kinja iz tri konstitutivna naroda te po sedam delegata/kinja iz reda ostalih.

Kandidate za predsjednika i potpredsjednika FBiH predlažu klubovi naroda iz Doma naroda FBiH. Predstavnički dom PFBiH glasa o jednoj ili više zajedničkih listi koju sačinjavaju tri kandidata/kinje, uključujući po jednog kandidata/kinju iz svakog konstitutivnog naroda. Lista koja dobije većinu glasova u ovom domu bit će izabrana ukoliko dobije većinu glasova u Domu naroda Parlamenta FBiH, uključujući i većinu glasova klubova poslanika/ca svakog konstitutivnog naroda.


Kantonalne skupštine

Pored navedenih, birači/ce iz Federacije BiH registrovani u CIK-u BiH na ovim izborima također biraju i predstavnike/ce u svojim kantonalnim skupštinama.

Izbornim zakonom BiH određeno je da se broj članova/ica jedne kantonalne skupštine određuje na sljedeći način:

 1. Između 20 i 25 članova/ica za kantone s brojem registrovanih birač/ica manjim od 75.000.
 2. Između 25 i 30 članova/ica za kantone s brojem registrovanih birača/ica između 75.000 i 200.000.
 3. Između 30 i 35 članova/ica za kantone s brojem registrovanih birača/ica većim od 200.000.

Tako će birači/ce s područja ovog entiteta dobiti i glasački listić za kantonalnu skupštinu kantona u kojem posjeduju prijavljeno prebivalište, na kojem mogu glasati za:

 1. Čitavu listu jedne političke partije/koalicije ili nezavisnog kandidata/kinju.
 2. Jednog ili više kandidata/kinja s jedne liste kandidata/kinja političke partije/koalicije.


Narodna skupština Republike Srpske

Građani/ke s područja Republike Srpske na Općim izborima 2022. imaju priliku birati poslanike/ce u Narodnu skupštinu RS. U ovom zakonodavnom organu mandate će dobiti 83 poslanika/ce, a određeni broj poslanika/ca bira se iz višečlanih izbornih jedinica prema formuli proporcionalne zastupljenosti. Kao i u Predstavničkom domu PFBiH, kompenzacijski mandati dodjeljuju se u rasponu od 23% do 27%, ovisno o rezultatima izračuna formule proporcionalne zastupljenosti. U ovom entitetu minimalan broj izbornih jedinica je šest, u kojima se može birati najmanje četiri, a najviše 15 poslanika/ca.

Tako će građani/ke s prijavljenim boravkom u RS, pored glasačkog listića za Predsjedništvo BiH i Predstavnički dom PSBiH, dobiti i glasački listić za NSRS, na kojem mogu glasati za:

 1. Čitavu listu jedne političke partije/koalicije ili nezavisnog kandidata/kinju.
 2. Jednog ili više kandidata/kinja s jedne liste kandidat/kinja političke partije/koalicije.

Članove/ice Vijeća naroda RS, njih 28, bira odgovarajući klub u NSRS tako da se bira po osam članova/ica iz redova bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda te četiri iz reda ostalih.


Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske

Građani/ke Republike Srpske također neposredno na ovim izborima biraju i predsjednika te potpredsjednike ovog entiteta, pa će na biračkom mjestu dobiti i glasački listić za ove pozicije.

Izbornim zakonom BiH utvrđeno je da birač/ica može glasati za samo jednog kandidata/kinju, a izabrat će se kandidat/kinja iz reda svakog konstitutivnog naroda koji dobije najveći broj glasova. Između ta tri kandidata/kinje, po jedan/na iz svakog konstitutivnog naroda, za predsjednika se bira kandidat/kinja koji dobije najveći broj glasova, a dva kandidata/kinje koji se po broju osvojenih glasova nalaze na drugom i trećem mjestu biraju se za potpredsjednike/ce. Glas za ovu poziciju vrijedit će samo ako birač/ica glasa za jednog kandidata.

Detaljne informacije o načinu glasanja na Općim izborima 2022. možete pronaći ovdje.

Piše: Ivana Vučetić (Javnarasprava.ba)