Odgovori partija

SDA

Stranka demokratske akcije

Pitanje Odgovor partije Slaganje glasača
1. Domovi naroda
Da li domovi naroda trebaju odlučivati isključivo o vitalnom nacionalnom interesu?
DA 38%
2. Registar korisnika boračko-invalidske zaštite
Da li Registar korisnika boračko-invalidske zaštite treba biti javno objavljen?
DA 88%
3. Konstitutivni narodi
Da li svaki kanton treba imati bar po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH?
DA 42%
4. Boračka udruženja
Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz bužeta?
DA 41%
5. Topli obrok i naknade za prevoz
Da li u oporezivi dio plate treba uključiti naknade za topli obrok i prevoz?
DA 24%
6. Zabrana pušenja
Da li treba u potpunosti zabraniti pušenje na javnim mjestima?
DA 59%
7. Finansiranje političkih partija
Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja političkih partija iz budžeta?
NE 8%
8. Osobe sa invaliditetom
Da li treba izjednačiti prava ratnih vojnih invalida i ostalih osoba sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka invaliditeta?
NE 37%
9. Finansiranje OS BiH
Treba li povećati budžet za finansiranje OS BiH?
DA 47%
10. Diferencirana stopa PDV-a
Treba li uvesti diferenciranu stopu PDV-a?
NE 15%
11. Vanredni izbori
Da li ste za uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora u BiH?
DA 79%
12. Legalizacija marihuane
Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?
NE 15%
13. Sprečavanje sukoba interesa
Da li o sukobu interesa treba odlučivati tijelo u kojem ne sjede članovi političkih partija?
DA 73%
14. Akcize na gorivo
Da li treba smanjiti akcize na gorivo?
NE 13%
15. Zaduživanje
Da li se BiH treba dalje zaduživati za popunjavanje budžetskih deficita?
NE 84%
16. Donori organa
Da li svaki građanin treba biti donor organa, osim u slučaju da potpiše izjavu da ne želi?
DA 49%
17. Presuda Sejdić-Finci
Da li smatrate da implementacije presuda "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav" trebaju biti prioriteti nadležnih institucija?
DA 44%
18. Energetski projekti i zaštita životne sredine
Da li energetski projekti trebaju biti prioritet u odnosu na zaštitu životne sredine?
DA 33%
19. Privatizacija javnih kompanija
Da li treba privatizirati državne kompanije koje posluju s profitom, ako će to značiti smanjenje korupcije i onemogućavanje sticanje lične koristi pojedinca?
NE 30%
20. Teritorijalna reorganizacija BiH
Da li svaka teritorijalna reorganizacija BiH mora obuhvatati oba entiteta?
DA 63%
21. Dvije škole pod jednim krovom
Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" u svim dijelovima BiH?
NE 13%
22. Treći kanal
Da li ste za uvođenje javnog TV kanala na hrvatskom jeziku?
NE 63%
23. Izbor članova Predsjedništva
Da li hrvatski član Predsjedništva treba biti biran iz većinski hrvatskih kantona, a bošnjački iz većinski bošnjačkih kantona?
NE 68%
24. Ulazak u NATO
Treba li BiH provesti referendum za ulazak u NATO?
NE 40%
25. Priznavanje Kosova
Treba li BiH priznati Kosovo?
DA 64%
26. Doprinosi na plate
Da li treba smanjiti ukupnu stopu doprinosa na plate?
NE 17%
27. Isplata penzija
Penzije treba isplaćivati iz budžeta, a ne iz penzionih fondova?
DA 53%
28. Prava penzionera
Da li penzioneri koji su u državnoj službi trebaju moći nastaviti raditi po ugovoru o djelu i nakon odlaska u penziju, za razliku od svih drugih penzionera?
DA 13%
29. Progresivna stopa poreza na dohodak
Treba li uvesti progresivnu stopu poreza na dohodak?
NE 19%
30. Registracija poslovnih subjekata
Potrebno je uvesti jednošalterski sistem za registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja?
NE 9%
31. Koncesije
Treba li omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i naplaćuju korištenje javne infrastukture?
DA 59%
32. EU integracije
Da li EU integracije moraju biti bezuslovni prioritet, čak i u slučaju da to smanjuje uticaj predstavnika konstitutivnih naroda ili pojedinih nivoa vlasti?
NE 27%
33. Firme u stečaju
Da li u slučaju firmi u stečaju isplata svih dugovanja radnicima treba imati prioritet?
DA 88%

SDP

Socijaldemokratska partija

Pitanje Odgovor partije Slaganje glasača
1. Domovi naroda
Da li domovi naroda trebaju odlučivati isključivo o vitalnom nacionalnom interesu?
DA 38%
2. Registar korisnika boračko-invalidske zaštite
Da li Registar korisnika boračko-invalidske zaštite treba biti javno objavljen?
DA 88%
3. Konstitutivni narodi
Da li svaki kanton treba imati bar po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH?
DA 42%
4. Boračka udruženja
Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz bužeta?
NE 51%
5. Topli obrok i naknade za prevoz
Da li u oporezivi dio plate treba uključiti naknade za topli obrok i prevoz?
NE 71%
6. Zabrana pušenja
Da li treba u potpunosti zabraniti pušenje na javnim mjestima?
DA 59%
7. Finansiranje političkih partija
Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja političkih partija iz budžeta?
NE 8%
8. Osobe sa invaliditetom
Da li treba izjednačiti prava ratnih vojnih invalida i ostalih osoba sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka invaliditeta?
DA 55%
9. Finansiranje OS BiH
Treba li povećati budžet za finansiranje OS BiH?
DA 47%
10. Diferencirana stopa PDV-a
Treba li uvesti diferenciranu stopu PDV-a?
DA 78%
11. Vanredni izbori
Da li ste za uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora u BiH?
DA 79%
12. Legalizacija marihuane
Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?
DA 80%
13. Sprečavanje sukoba interesa
Da li o sukobu interesa treba odlučivati tijelo u kojem ne sjede članovi političkih partija?
DA 73%
14. Akcize na gorivo
Da li treba smanjiti akcize na gorivo?
DA 82%
15. Zaduživanje
Da li se BiH treba dalje zaduživati za popunjavanje budžetskih deficita?
DA 9%
16. Donori organa
Da li svaki građanin treba biti donor organa, osim u slučaju da potpiše izjavu da ne želi?
DA 49%
17. Presuda Sejdić-Finci
Da li smatrate da implementacije presuda "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav" trebaju biti prioriteti nadležnih institucija?
DA 44%
18. Energetski projekti i zaštita životne sredine
Da li energetski projekti trebaju biti prioritet u odnosu na zaštitu životne sredine?
DA 33%
19. Privatizacija javnih kompanija
Da li treba privatizirati državne kompanije koje posluju s profitom, ako će to značiti smanjenje korupcije i onemogućavanje sticanje lične koristi pojedinca?
NE 30%
20. Teritorijalna reorganizacija BiH
Da li svaka teritorijalna reorganizacija BiH mora obuhvatati oba entiteta?
DA 63%
21. Dvije škole pod jednim krovom
Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" u svim dijelovima BiH?
DA 82%
22. Treći kanal
Da li ste za uvođenje javnog TV kanala na hrvatskom jeziku?
NE 63%
23. Izbor članova Predsjedništva
Da li hrvatski član Predsjedništva treba biti biran iz većinski hrvatskih kantona, a bošnjački iz većinski bošnjačkih kantona?
NE 68%
24. Ulazak u NATO
Treba li BiH provesti referendum za ulazak u NATO?
NE 40%
25. Priznavanje Kosova
Treba li BiH priznati Kosovo?
DA 64%
26. Doprinosi na plate
Da li treba smanjiti ukupnu stopu doprinosa na plate?
DA 69%
27. Isplata penzija
Penzije treba isplaćivati iz budžeta, a ne iz penzionih fondova?
NE 33%
28. Prava penzionera
Da li penzioneri koji su u državnoj službi trebaju moći nastaviti raditi po ugovoru o djelu i nakon odlaska u penziju, za razliku od svih drugih penzionera?
NE 78%
29. Progresivna stopa poreza na dohodak
Treba li uvesti progresivnu stopu poreza na dohodak?
DA 67%
30. Registracija poslovnih subjekata
Potrebno je uvesti jednošalterski sistem za registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja?
DA 82%
31. Koncesije
Treba li omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i naplaćuju korištenje javne infrastukture?
NE 26%
32. EU integracije
Da li EU integracije moraju biti bezuslovni prioritet, čak i u slučaju da to smanjuje uticaj predstavnika konstitutivnih naroda ili pojedinih nivoa vlasti?
DA 59%
33. Firme u stečaju
Da li u slučaju firmi u stečaju isplata svih dugovanja radnicima treba imati prioritet?
DA 88%

SNSD

Stranka nezavisnih socijaldemokrata

Pitanje Odgovor partije Slaganje glasača
1. Domovi naroda
Da li domovi naroda trebaju odlučivati isključivo o vitalnom nacionalnom interesu?
NE 37%
2. Registar korisnika boračko-invalidske zaštite
Da li Registar korisnika boračko-invalidske zaštite treba biti javno objavljen?
NE 7%
3. Konstitutivni narodi
Da li svaki kanton treba imati bar po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH?
NE 48%
4. Boračka udruženja
Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz bužeta?
DA 41%
5. Topli obrok i naknade za prevoz
Da li u oporezivi dio plate treba uključiti naknade za topli obrok i prevoz?
NE 71%
6. Zabrana pušenja
Da li treba u potpunosti zabraniti pušenje na javnim mjestima?
NE 36%
7. Finansiranje političkih partija
Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja političkih partija iz budžeta?
NE 8%
8. Osobe sa invaliditetom
Da li treba izjednačiti prava ratnih vojnih invalida i ostalih osoba sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka invaliditeta?
NE 37%
9. Finansiranje OS BiH
Treba li povećati budžet za finansiranje OS BiH?
NE 43%
10. Diferencirana stopa PDV-a
Treba li uvesti diferenciranu stopu PDV-a?
DA 78%
11. Vanredni izbori
Da li ste za uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora u BiH?
DA 79%
12. Legalizacija marihuane
Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?
DA 80%
13. Sprečavanje sukoba interesa
Da li o sukobu interesa treba odlučivati tijelo u kojem ne sjede članovi političkih partija?
NE 14%
14. Akcize na gorivo
Da li treba smanjiti akcize na gorivo?
NE 13%
15. Zaduživanje
Da li se BiH treba dalje zaduživati za popunjavanje budžetskih deficita?
NE 84%
16. Donori organa
Da li svaki građanin treba biti donor organa, osim u slučaju da potpiše izjavu da ne želi?
NE 41%
17. Presuda Sejdić-Finci
Da li smatrate da implementacije presuda "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav" trebaju biti prioriteti nadležnih institucija?
NE 38%
18. Energetski projekti i zaštita životne sredine
Da li energetski projekti trebaju biti prioritet u odnosu na zaštitu životne sredine?
DA 33%
19. Privatizacija javnih kompanija
Da li treba privatizirati državne kompanije koje posluju s profitom, ako će to značiti smanjenje korupcije i onemogućavanje sticanje lične koristi pojedinca?
DA 60%
20. Teritorijalna reorganizacija BiH
Da li svaka teritorijalna reorganizacija BiH mora obuhvatati oba entiteta?
NE 24%
21. Dvije škole pod jednim krovom
Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" u svim dijelovima BiH?
NE 13%
22. Treći kanal
Da li ste za uvođenje javnog TV kanala na hrvatskom jeziku?
DA 24%
23. Izbor članova Predsjedništva
Da li hrvatski član Predsjedništva treba biti biran iz većinski hrvatskih kantona, a bošnjački iz većinski bošnjačkih kantona?
DA 22%
24. Ulazak u NATO
Treba li BiH provesti referendum za ulazak u NATO?
DA 50%
25. Priznavanje Kosova
Treba li BiH priznati Kosovo?
NE 21%
26. Doprinosi na plate
Da li treba smanjiti ukupnu stopu doprinosa na plate?
NE 17%
27. Isplata penzija
Penzije treba isplaćivati iz budžeta, a ne iz penzionih fondova?
DA 53%
28. Prava penzionera
Da li penzioneri koji su u državnoj službi trebaju moći nastaviti raditi po ugovoru o djelu i nakon odlaska u penziju, za razliku od svih drugih penzionera?
DA 13%
29. Progresivna stopa poreza na dohodak
Treba li uvesti progresivnu stopu poreza na dohodak?
NE 19%
30. Registracija poslovnih subjekata
Potrebno je uvesti jednošalterski sistem za registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja?
DA 82%
31. Koncesije
Treba li omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i naplaćuju korištenje javne infrastukture?
DA 59%
32. EU integracije
Da li EU integracije moraju biti bezuslovni prioritet, čak i u slučaju da to smanjuje uticaj predstavnika konstitutivnih naroda ili pojedinih nivoa vlasti?
NE 27%
33. Firme u stečaju
Da li u slučaju firmi u stečaju isplata svih dugovanja radnicima treba imati prioritet?
NE 6%

SDS

Srpska demokratska stranka

Pitanje Odgovor partije Slaganje glasača
1. Domovi naroda
Da li domovi naroda trebaju odlučivati isključivo o vitalnom nacionalnom interesu?
NE 37%
2. Registar korisnika boračko-invalidske zaštite
Da li Registar korisnika boračko-invalidske zaštite treba biti javno objavljen?
NE 7%
3. Konstitutivni narodi
Da li svaki kanton treba imati bar po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH?
DA 42%
4. Boračka udruženja
Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz bužeta?
DA 41%
5. Topli obrok i naknade za prevoz
Da li u oporezivi dio plate treba uključiti naknade za topli obrok i prevoz?
NE 71%
6. Zabrana pušenja
Da li treba u potpunosti zabraniti pušenje na javnim mjestima?
DA 59%
7. Finansiranje političkih partija
Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja političkih partija iz budžeta?
NE 8%
8. Osobe sa invaliditetom
Da li treba izjednačiti prava ratnih vojnih invalida i ostalih osoba sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka invaliditeta?
NE 37%
9. Finansiranje OS BiH
Treba li povećati budžet za finansiranje OS BiH?
NE 43%
10. Diferencirana stopa PDV-a
Treba li uvesti diferenciranu stopu PDV-a?
DA 78%
11. Vanredni izbori
Da li ste za uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora u BiH?
DA 79%
12. Legalizacija marihuane
Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?
DA 80%
13. Sprečavanje sukoba interesa
Da li o sukobu interesa treba odlučivati tijelo u kojem ne sjede članovi političkih partija?
DA 73%
14. Akcize na gorivo
Da li treba smanjiti akcize na gorivo?
DA 82%
15. Zaduživanje
Da li se BiH treba dalje zaduživati za popunjavanje budžetskih deficita?
DA 9%
16. Donori organa
Da li svaki građanin treba biti donor organa, osim u slučaju da potpiše izjavu da ne želi?
NE 41%
17. Presuda Sejdić-Finci
Da li smatrate da implementacije presuda "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav" trebaju biti prioriteti nadležnih institucija?
NE 38%
18. Energetski projekti i zaštita životne sredine
Da li energetski projekti trebaju biti prioritet u odnosu na zaštitu životne sredine?
NE 60%
19. Privatizacija javnih kompanija
Da li treba privatizirati državne kompanije koje posluju s profitom, ako će to značiti smanjenje korupcije i onemogućavanje sticanje lične koristi pojedinca?
DA 60%
20. Teritorijalna reorganizacija BiH
Da li svaka teritorijalna reorganizacija BiH mora obuhvatati oba entiteta?
NE 24%
21. Dvije škole pod jednim krovom
Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" u svim dijelovima BiH?
NE 13%
22. Treći kanal
Da li ste za uvođenje javnog TV kanala na hrvatskom jeziku?
NE 63%
23. Izbor članova Predsjedništva
Da li hrvatski član Predsjedništva treba biti biran iz većinski hrvatskih kantona, a bošnjački iz većinski bošnjačkih kantona?
DA 22%
24. Ulazak u NATO
Treba li BiH provesti referendum za ulazak u NATO?
NE 40%
25. Priznavanje Kosova
Treba li BiH priznati Kosovo?
NE 21%
26. Doprinosi na plate
Da li treba smanjiti ukupnu stopu doprinosa na plate?
DA 69%
27. Isplata penzija
Penzije treba isplaćivati iz budžeta, a ne iz penzionih fondova?
NE 33%
28. Prava penzionera
Da li penzioneri koji su u državnoj službi trebaju moći nastaviti raditi po ugovoru o djelu i nakon odlaska u penziju, za razliku od svih drugih penzionera?
NE 78%
29. Progresivna stopa poreza na dohodak
Treba li uvesti progresivnu stopu poreza na dohodak?
DA 67%
30. Registracija poslovnih subjekata
Potrebno je uvesti jednošalterski sistem za registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja?
DA 82%
31. Koncesije
Treba li omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i naplaćuju korištenje javne infrastukture?
NE 26%
32. EU integracije
Da li EU integracije moraju biti bezuslovni prioritet, čak i u slučaju da to smanjuje uticaj predstavnika konstitutivnih naroda ili pojedinih nivoa vlasti?
NE 27%
33. Firme u stečaju
Da li u slučaju firmi u stečaju isplata svih dugovanja radnicima treba imati prioritet?
DA 88%

HDZ

Hrvatska demokratska zajednica

Pitanje Odgovor partije Slaganje glasača
1. Domovi naroda
Da li domovi naroda trebaju odlučivati isključivo o vitalnom nacionalnom interesu?
NE 37%
2. Registar korisnika boračko-invalidske zaštite
Da li Registar korisnika boračko-invalidske zaštite treba biti javno objavljen?
DA 88%
3. Konstitutivni narodi
Da li svaki kanton treba imati bar po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH?
NE 48%
4. Boračka udruženja
Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz bužeta?
DA 41%
5. Topli obrok i naknade za prevoz
Da li u oporezivi dio plate treba uključiti naknade za topli obrok i prevoz?
DA 24%
6. Zabrana pušenja
Da li treba u potpunosti zabraniti pušenje na javnim mjestima?
DA 59%
7. Finansiranje političkih partija
Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja političkih partija iz budžeta?
NE 8%
8. Osobe sa invaliditetom
Da li treba izjednačiti prava ratnih vojnih invalida i ostalih osoba sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka invaliditeta?
NE 37%
10. Diferencirana stopa PDV-a
Treba li uvesti diferenciranu stopu PDV-a?
NE 15%
11. Vanredni izbori
Da li ste za uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora u BiH?
DA 79%
12. Legalizacija marihuane
Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?
NE 15%
13. Sprečavanje sukoba interesa
Da li o sukobu interesa treba odlučivati tijelo u kojem ne sjede članovi političkih partija?
NE 14%
14. Akcize na gorivo
Da li treba smanjiti akcize na gorivo?
NE 13%
15. Zaduživanje
Da li se BiH treba dalje zaduživati za popunjavanje budžetskih deficita?
NE 84%
16. Donori organa
Da li svaki građanin treba biti donor organa, osim u slučaju da potpiše izjavu da ne želi?
DA 49%
17. Presuda Sejdić-Finci
Da li smatrate da implementacije presuda "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav" trebaju biti prioriteti nadležnih institucija?
NE 38%
18. Energetski projekti i zaštita životne sredine
Da li energetski projekti trebaju biti prioritet u odnosu na zaštitu životne sredine?
DA 33%
19. Privatizacija javnih kompanija
Da li treba privatizirati državne kompanije koje posluju s profitom, ako će to značiti smanjenje korupcije i onemogućavanje sticanje lične koristi pojedinca?
NE 30%
20. Teritorijalna reorganizacija BiH
Da li svaka teritorijalna reorganizacija BiH mora obuhvatati oba entiteta?
21. Dvije škole pod jednim krovom
Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" u svim dijelovima BiH?
NE 13%
22. Treći kanal
Da li ste za uvođenje javnog TV kanala na hrvatskom jeziku?
DA 24%
23. Izbor članova Predsjedništva
Da li hrvatski član Predsjedništva treba biti biran iz većinski hrvatskih kantona, a bošnjački iz većinski bošnjačkih kantona?
DA 22%
24. Ulazak u NATO
Treba li BiH provesti referendum za ulazak u NATO?
DA 50%
25. Priznavanje Kosova
Treba li BiH priznati Kosovo?
NE 21%
26. Doprinosi na plate
Da li treba smanjiti ukupnu stopu doprinosa na plate?
NE 17%
27. Isplata penzija
Penzije treba isplaćivati iz budžeta, a ne iz penzionih fondova?
DA 53%
28. Prava penzionera
Da li penzioneri koji su u državnoj službi trebaju moći nastaviti raditi po ugovoru o djelu i nakon odlaska u penziju, za razliku od svih drugih penzionera?
DA 13%
29. Progresivna stopa poreza na dohodak
Treba li uvesti progresivnu stopu poreza na dohodak?
NE 19%
30. Registracija poslovnih subjekata
Potrebno je uvesti jednošalterski sistem za registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja?
NE 9%
31. Koncesije
Treba li omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i naplaćuju korištenje javne infrastukture?
DA 59%
32. EU integracije
Da li EU integracije moraju biti bezuslovni prioritet, čak i u slučaju da to smanjuje uticaj predstavnika konstitutivnih naroda ili pojedinih nivoa vlasti?
NE 27%
33. Firme u stečaju
Da li u slučaju firmi u stečaju isplata svih dugovanja radnicima treba imati prioritet?
DA 88%

HDZ1990

Hrvatska demokratska zajednica 1990

Pitanje Odgovor partije Slaganje glasača
1. Domovi naroda
Da li domovi naroda trebaju odlučivati isključivo o vitalnom nacionalnom interesu?
NE 37%
2. Registar korisnika boračko-invalidske zaštite
Da li Registar korisnika boračko-invalidske zaštite treba biti javno objavljen?
DA 88%
3. Konstitutivni narodi
Da li svaki kanton treba imati bar po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH?
NE 48%
4. Boračka udruženja
Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz bužeta?
DA 41%
5. Topli obrok i naknade za prevoz
Da li u oporezivi dio plate treba uključiti naknade za topli obrok i prevoz?
NE 71%
6. Zabrana pušenja
Da li treba u potpunosti zabraniti pušenje na javnim mjestima?
DA 59%
7. Finansiranje političkih partija
Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja političkih partija iz budžeta?
NE 8%
8. Osobe sa invaliditetom
Da li treba izjednačiti prava ratnih vojnih invalida i ostalih osoba sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka invaliditeta?
NE 37%
9. Finansiranje OS BiH
Treba li povećati budžet za finansiranje OS BiH?
DA 47%
10. Diferencirana stopa PDV-a
Treba li uvesti diferenciranu stopu PDV-a?
DA 78%
11. Vanredni izbori
Da li ste za uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora u BiH?
DA 79%
12. Legalizacija marihuane
Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?
DA 80%
13. Sprečavanje sukoba interesa
Da li o sukobu interesa treba odlučivati tijelo u kojem ne sjede članovi političkih partija?
DA 73%
14. Akcize na gorivo
Da li treba smanjiti akcize na gorivo?
NE 13%
15. Zaduživanje
Da li se BiH treba dalje zaduživati za popunjavanje budžetskih deficita?
NE 84%
16. Donori organa
Da li svaki građanin treba biti donor organa, osim u slučaju da potpiše izjavu da ne želi?
NE 41%
17. Presuda Sejdić-Finci
Da li smatrate da implementacije presuda "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav" trebaju biti prioriteti nadležnih institucija?
NE 38%
18. Energetski projekti i zaštita životne sredine
Da li energetski projekti trebaju biti prioritet u odnosu na zaštitu životne sredine?
NE 60%
19. Privatizacija javnih kompanija
Da li treba privatizirati državne kompanije koje posluju s profitom, ako će to značiti smanjenje korupcije i onemogućavanje sticanje lične koristi pojedinca?
DA 60%
20. Teritorijalna reorganizacija BiH
Da li svaka teritorijalna reorganizacija BiH mora obuhvatati oba entiteta?
DA 63%
21. Dvije škole pod jednim krovom
Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" u svim dijelovima BiH?
NE 13%
22. Treći kanal
Da li ste za uvođenje javnog TV kanala na hrvatskom jeziku?
DA 24%
23. Izbor članova Predsjedništva
Da li hrvatski član Predsjedništva treba biti biran iz većinski hrvatskih kantona, a bošnjački iz većinski bošnjačkih kantona?
DA 22%
24. Ulazak u NATO
Treba li BiH provesti referendum za ulazak u NATO?
DA 50%
25. Priznavanje Kosova
Treba li BiH priznati Kosovo?
DA 64%
26. Doprinosi na plate
Da li treba smanjiti ukupnu stopu doprinosa na plate?
DA 69%
27. Isplata penzija
Penzije treba isplaćivati iz budžeta, a ne iz penzionih fondova?
NE 33%
28. Prava penzionera
Da li penzioneri koji su u državnoj službi trebaju moći nastaviti raditi po ugovoru o djelu i nakon odlaska u penziju, za razliku od svih drugih penzionera?
NE 78%
29. Progresivna stopa poreza na dohodak
Treba li uvesti progresivnu stopu poreza na dohodak?
DA 67%
30. Registracija poslovnih subjekata
Potrebno je uvesti jednošalterski sistem za registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja?
DA 82%
31. Koncesije
Treba li omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i naplaćuju korištenje javne infrastukture?
DA 59%
32. EU integracije
Da li EU integracije moraju biti bezuslovni prioritet, čak i u slučaju da to smanjuje uticaj predstavnika konstitutivnih naroda ili pojedinih nivoa vlasti?
DA 59%
33. Firme u stečaju
Da li u slučaju firmi u stečaju isplata svih dugovanja radnicima treba imati prioritet?
DA 88%

SBB

Savez za bolju budućnost

Pitanje Odgovor partije Slaganje glasača
1. Domovi naroda
Da li domovi naroda trebaju odlučivati isključivo o vitalnom nacionalnom interesu?
DA 38%
2. Registar korisnika boračko-invalidske zaštite
Da li Registar korisnika boračko-invalidske zaštite treba biti javno objavljen?
DA 88%
3. Konstitutivni narodi
Da li svaki kanton treba imati bar po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH?
DA 42%
4. Boračka udruženja
Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz bužeta?
DA 41%
5. Topli obrok i naknade za prevoz
Da li u oporezivi dio plate treba uključiti naknade za topli obrok i prevoz?
DA 24%
6. Zabrana pušenja
Da li treba u potpunosti zabraniti pušenje na javnim mjestima?
DA 59%
7. Finansiranje političkih partija
Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja političkih partija iz budžeta?
DA 89%
8. Osobe sa invaliditetom
Da li treba izjednačiti prava ratnih vojnih invalida i ostalih osoba sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka invaliditeta?
DA 55%
9. Finansiranje OS BiH
Treba li povećati budžet za finansiranje OS BiH?
NE 43%
10. Diferencirana stopa PDV-a
Treba li uvesti diferenciranu stopu PDV-a?
DA 78%
11. Vanredni izbori
Da li ste za uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora u BiH?
DA 79%
12. Legalizacija marihuane
Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?
DA 80%
13. Sprečavanje sukoba interesa
Da li o sukobu interesa treba odlučivati tijelo u kojem ne sjede članovi političkih partija?
DA 73%
14. Akcize na gorivo
Da li treba smanjiti akcize na gorivo?
NE 13%
15. Zaduživanje
Da li se BiH treba dalje zaduživati za popunjavanje budžetskih deficita?
NE 84%
16. Donori organa
Da li svaki građanin treba biti donor organa, osim u slučaju da potpiše izjavu da ne želi?
NE 41%
17. Presuda Sejdić-Finci
Da li smatrate da implementacije presuda "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav" trebaju biti prioriteti nadležnih institucija?
DA 44%
18. Energetski projekti i zaštita životne sredine
Da li energetski projekti trebaju biti prioritet u odnosu na zaštitu životne sredine?
NE 60%
19. Privatizacija javnih kompanija
Da li treba privatizirati državne kompanije koje posluju s profitom, ako će to značiti smanjenje korupcije i onemogućavanje sticanje lične koristi pojedinca?
NE 30%
20. Teritorijalna reorganizacija BiH
Da li svaka teritorijalna reorganizacija BiH mora obuhvatati oba entiteta?
DA 63%
21. Dvije škole pod jednim krovom
Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" u svim dijelovima BiH?
DA 82%
22. Treći kanal
Da li ste za uvođenje javnog TV kanala na hrvatskom jeziku?
NE 63%
23. Izbor članova Predsjedništva
Da li hrvatski član Predsjedništva treba biti biran iz većinski hrvatskih kantona, a bošnjački iz većinski bošnjačkih kantona?
NE 68%
24. Ulazak u NATO
Treba li BiH provesti referendum za ulazak u NATO?
NE 40%
25. Priznavanje Kosova
Treba li BiH priznati Kosovo?
DA 64%
26. Doprinosi na plate
Da li treba smanjiti ukupnu stopu doprinosa na plate?
NE 17%
27. Isplata penzija
Penzije treba isplaćivati iz budžeta, a ne iz penzionih fondova?
DA 53%
28. Prava penzionera
Da li penzioneri koji su u državnoj službi trebaju moći nastaviti raditi po ugovoru o djelu i nakon odlaska u penziju, za razliku od svih drugih penzionera?
DA 13%
29. Progresivna stopa poreza na dohodak
Treba li uvesti progresivnu stopu poreza na dohodak?
DA 67%
30. Registracija poslovnih subjekata
Potrebno je uvesti jednošalterski sistem za registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja?
DA 82%
31. Koncesije
Treba li omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i naplaćuju korištenje javne infrastukture?
DA 59%
32. EU integracije
Da li EU integracije moraju biti bezuslovni prioritet, čak i u slučaju da to smanjuje uticaj predstavnika konstitutivnih naroda ili pojedinih nivoa vlasti?
DA 59%
33. Firme u stečaju
Da li u slučaju firmi u stečaju isplata svih dugovanja radnicima treba imati prioritet?
DA 88%

DF

Demokratska fronta

Pitanje Odgovor partije Slaganje glasača
1. Domovi naroda
Da li domovi naroda trebaju odlučivati isključivo o vitalnom nacionalnom interesu?
DA 38%
2. Registar korisnika boračko-invalidske zaštite
Da li Registar korisnika boračko-invalidske zaštite treba biti javno objavljen?
DA 88%
3. Konstitutivni narodi
Da li svaki kanton treba imati bar po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH?
DA 42%
4. Boračka udruženja
Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz bužeta?
NE 51%
5. Topli obrok i naknade za prevoz
Da li u oporezivi dio plate treba uključiti naknade za topli obrok i prevoz?
NE 71%
6. Zabrana pušenja
Da li treba u potpunosti zabraniti pušenje na javnim mjestima?
DA 59%
7. Finansiranje političkih partija
Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja političkih partija iz budžeta?
DA 89%
8. Osobe sa invaliditetom
Da li treba izjednačiti prava ratnih vojnih invalida i ostalih osoba sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka invaliditeta?
DA 55%
9. Finansiranje OS BiH
Treba li povećati budžet za finansiranje OS BiH?
DA 47%
10. Diferencirana stopa PDV-a
Treba li uvesti diferenciranu stopu PDV-a?
DA 78%
11. Vanredni izbori
Da li ste za uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora u BiH?
DA 79%
12. Legalizacija marihuane
Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?
DA 80%
13. Sprečavanje sukoba interesa
Da li o sukobu interesa treba odlučivati tijelo u kojem ne sjede članovi političkih partija?
DA 73%
14. Akcize na gorivo
Da li treba smanjiti akcize na gorivo?
DA 82%
15. Zaduživanje
Da li se BiH treba dalje zaduživati za popunjavanje budžetskih deficita?
NE 84%
16. Donori organa
Da li svaki građanin treba biti donor organa, osim u slučaju da potpiše izjavu da ne želi?
NE 41%
17. Presuda Sejdić-Finci
Da li smatrate da implementacije presuda "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav" trebaju biti prioriteti nadležnih institucija?
DA 44%
18. Energetski projekti i zaštita životne sredine
Da li energetski projekti trebaju biti prioritet u odnosu na zaštitu životne sredine?
NE 60%
19. Privatizacija javnih kompanija
Da li treba privatizirati državne kompanije koje posluju s profitom, ako će to značiti smanjenje korupcije i onemogućavanje sticanje lične koristi pojedinca?
NE 30%
20. Teritorijalna reorganizacija BiH
Da li svaka teritorijalna reorganizacija BiH mora obuhvatati oba entiteta?
DA 63%
21. Dvije škole pod jednim krovom
Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" u svim dijelovima BiH?
DA 82%
22. Treći kanal
Da li ste za uvođenje javnog TV kanala na hrvatskom jeziku?
NE 63%
23. Izbor članova Predsjedništva
Da li hrvatski član Predsjedništva treba biti biran iz većinski hrvatskih kantona, a bošnjački iz većinski bošnjačkih kantona?
NE 68%
24. Ulazak u NATO
Treba li BiH provesti referendum za ulazak u NATO?
NE 40%
25. Priznavanje Kosova
Treba li BiH priznati Kosovo?
DA 64%
26. Doprinosi na plate
Da li treba smanjiti ukupnu stopu doprinosa na plate?
DA 69%
27. Isplata penzija
Penzije treba isplaćivati iz budžeta, a ne iz penzionih fondova?
NE 33%
28. Prava penzionera
Da li penzioneri koji su u državnoj službi trebaju moći nastaviti raditi po ugovoru o djelu i nakon odlaska u penziju, za razliku od svih drugih penzionera?
DA 13%
29. Progresivna stopa poreza na dohodak
Treba li uvesti progresivnu stopu poreza na dohodak?
DA 67%
30. Registracija poslovnih subjekata
Potrebno je uvesti jednošalterski sistem za registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja?
DA 82%
31. Koncesije
Treba li omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i naplaćuju korištenje javne infrastukture?
DA 59%
32. EU integracije
Da li EU integracije moraju biti bezuslovni prioritet, čak i u slučaju da to smanjuje uticaj predstavnika konstitutivnih naroda ili pojedinih nivoa vlasti?
DA 59%
33. Firme u stečaju
Da li u slučaju firmi u stečaju isplata svih dugovanja radnicima treba imati prioritet?
DA 88%

NSRzB

Narodna stranka radom za boljitak

Pitanje Odgovor partije Slaganje glasača
1. Domovi naroda
Da li domovi naroda trebaju odlučivati isključivo o vitalnom nacionalnom interesu?
NE 37%
2. Registar korisnika boračko-invalidske zaštite
Da li Registar korisnika boračko-invalidske zaštite treba biti javno objavljen?
DA 88%
3. Konstitutivni narodi
Da li svaki kanton treba imati bar po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH?
NE 48%
4. Boračka udruženja
Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz bužeta?
NE 51%
5. Topli obrok i naknade za prevoz
Da li u oporezivi dio plate treba uključiti naknade za topli obrok i prevoz?
NE 71%
6. Zabrana pušenja
Da li treba u potpunosti zabraniti pušenje na javnim mjestima?
DA 59%
7. Finansiranje političkih partija
Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja političkih partija iz budžeta?
DA 89%
8. Osobe sa invaliditetom
Da li treba izjednačiti prava ratnih vojnih invalida i ostalih osoba sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka invaliditeta?
DA 55%
9. Finansiranje OS BiH
Treba li povećati budžet za finansiranje OS BiH?
NE 43%
10. Diferencirana stopa PDV-a
Treba li uvesti diferenciranu stopu PDV-a?
DA 78%
11. Vanredni izbori
Da li ste za uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora u BiH?
DA 79%
12. Legalizacija marihuane
Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?
DA 80%
13. Sprečavanje sukoba interesa
Da li o sukobu interesa treba odlučivati tijelo u kojem ne sjede članovi političkih partija?
DA 73%
14. Akcize na gorivo
Da li treba smanjiti akcize na gorivo?
DA 82%
15. Zaduživanje
Da li se BiH treba dalje zaduživati za popunjavanje budžetskih deficita?
NE 84%
16. Donori organa
Da li svaki građanin treba biti donor organa, osim u slučaju da potpiše izjavu da ne želi?
DA 49%
17. Presuda Sejdić-Finci
Da li smatrate da implementacije presuda "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav" trebaju biti prioriteti nadležnih institucija?
DA 44%
18. Energetski projekti i zaštita životne sredine
Da li energetski projekti trebaju biti prioritet u odnosu na zaštitu životne sredine?
NE 60%
19. Privatizacija javnih kompanija
Da li treba privatizirati državne kompanije koje posluju s profitom, ako će to značiti smanjenje korupcije i onemogućavanje sticanje lične koristi pojedinca?
DA 60%
20. Teritorijalna reorganizacija BiH
Da li svaka teritorijalna reorganizacija BiH mora obuhvatati oba entiteta?
DA 63%
21. Dvije škole pod jednim krovom
Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" u svim dijelovima BiH?
DA 82%
22. Treći kanal
Da li ste za uvođenje javnog TV kanala na hrvatskom jeziku?
NE 63%
23. Izbor članova Predsjedništva
Da li hrvatski član Predsjedništva treba biti biran iz većinski hrvatskih kantona, a bošnjački iz većinski bošnjačkih kantona?
NE 68%
24. Ulazak u NATO
Treba li BiH provesti referendum za ulazak u NATO?
NE 40%
25. Priznavanje Kosova
Treba li BiH priznati Kosovo?
DA 64%
26. Doprinosi na plate
Da li treba smanjiti ukupnu stopu doprinosa na plate?
DA 69%
27. Isplata penzija
Penzije treba isplaćivati iz budžeta, a ne iz penzionih fondova?
DA 53%
28. Prava penzionera
Da li penzioneri koji su u državnoj službi trebaju moći nastaviti raditi po ugovoru o djelu i nakon odlaska u penziju, za razliku od svih drugih penzionera?
NE 78%
29. Progresivna stopa poreza na dohodak
Treba li uvesti progresivnu stopu poreza na dohodak?
DA 67%
30. Registracija poslovnih subjekata
Potrebno je uvesti jednošalterski sistem za registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja?
DA 82%
31. Koncesije
Treba li omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i naplaćuju korištenje javne infrastukture?
DA 59%
32. EU integracije
Da li EU integracije moraju biti bezuslovni prioritet, čak i u slučaju da to smanjuje uticaj predstavnika konstitutivnih naroda ili pojedinih nivoa vlasti?
DA 59%
33. Firme u stečaju
Da li u slučaju firmi u stečaju isplata svih dugovanja radnicima treba imati prioritet?
DA 88%

DNS

Demokratski narodni savez

Pitanje Odgovor partije Slaganje glasača
1. Domovi naroda
Da li domovi naroda trebaju odlučivati isključivo o vitalnom nacionalnom interesu?
NE 37%
2. Registar korisnika boračko-invalidske zaštite
Da li Registar korisnika boračko-invalidske zaštite treba biti javno objavljen?
NE 7%
3. Konstitutivni narodi
Da li svaki kanton treba imati bar po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH?
NE 48%
4. Boračka udruženja
Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz bužeta?
DA 41%
5. Topli obrok i naknade za prevoz
Da li u oporezivi dio plate treba uključiti naknade za topli obrok i prevoz?
NE 71%
6. Zabrana pušenja
Da li treba u potpunosti zabraniti pušenje na javnim mjestima?
NE 36%
7. Finansiranje političkih partija
Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja političkih partija iz budžeta?
NE 8%
8. Osobe sa invaliditetom
Da li treba izjednačiti prava ratnih vojnih invalida i ostalih osoba sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka invaliditeta?
NE 37%
9. Finansiranje OS BiH
Treba li povećati budžet za finansiranje OS BiH?
NE 43%
10. Diferencirana stopa PDV-a
Treba li uvesti diferenciranu stopu PDV-a?
NE 15%
11. Vanredni izbori
Da li ste za uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora u BiH?
DA 79%
12. Legalizacija marihuane
Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?
DA 80%
13. Sprečavanje sukoba interesa
Da li o sukobu interesa treba odlučivati tijelo u kojem ne sjede članovi političkih partija?
NE 14%
14. Akcize na gorivo
Da li treba smanjiti akcize na gorivo?
NE 13%
15. Zaduživanje
Da li se BiH treba dalje zaduživati za popunjavanje budžetskih deficita?
NE 84%
16. Donori organa
Da li svaki građanin treba biti donor organa, osim u slučaju da potpiše izjavu da ne želi?
NE 41%
17. Presuda Sejdić-Finci
Da li smatrate da implementacije presuda "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav" trebaju biti prioriteti nadležnih institucija?
NE 38%
18. Energetski projekti i zaštita životne sredine
Da li energetski projekti trebaju biti prioritet u odnosu na zaštitu životne sredine?
DA 33%
19. Privatizacija javnih kompanija
Da li treba privatizirati državne kompanije koje posluju s profitom, ako će to značiti smanjenje korupcije i onemogućavanje sticanje lične koristi pojedinca?
DA 60%
20. Teritorijalna reorganizacija BiH
Da li svaka teritorijalna reorganizacija BiH mora obuhvatati oba entiteta?
NE 24%
21. Dvije škole pod jednim krovom
Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" u svim dijelovima BiH?
NE 13%
22. Treći kanal
Da li ste za uvođenje javnog TV kanala na hrvatskom jeziku?
DA 24%
23. Izbor članova Predsjedništva
Da li hrvatski član Predsjedništva treba biti biran iz većinski hrvatskih kantona, a bošnjački iz većinski bošnjačkih kantona?
DA 22%
24. Ulazak u NATO
Treba li BiH provesti referendum za ulazak u NATO?
NE 40%
25. Priznavanje Kosova
Treba li BiH priznati Kosovo?
NE 21%
26. Doprinosi na plate
Da li treba smanjiti ukupnu stopu doprinosa na plate?
NE 17%
27. Isplata penzija
Penzije treba isplaćivati iz budžeta, a ne iz penzionih fondova?
DA 53%
28. Prava penzionera
Da li penzioneri koji su u državnoj službi trebaju moći nastaviti raditi po ugovoru o djelu i nakon odlaska u penziju, za razliku od svih drugih penzionera?
DA 13%
29. Progresivna stopa poreza na dohodak
Treba li uvesti progresivnu stopu poreza na dohodak?
NE 19%
30. Registracija poslovnih subjekata
Potrebno je uvesti jednošalterski sistem za registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja?
DA 82%
31. Koncesije
Treba li omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i naplaćuju korištenje javne infrastukture?
DA 59%
32. EU integracije
Da li EU integracije moraju biti bezuslovni prioritet, čak i u slučaju da to smanjuje uticaj predstavnika konstitutivnih naroda ili pojedinih nivoa vlasti?
NE 27%
33. Firme u stečaju
Da li u slučaju firmi u stečaju isplata svih dugovanja radnicima treba imati prioritet?
NE 6%

PDP

Partija demokratskog progresa

Pitanje Odgovor partije Slaganje glasača
1. Domovi naroda
Da li domovi naroda trebaju odlučivati isključivo o vitalnom nacionalnom interesu?
NE 37%
2. Registar korisnika boračko-invalidske zaštite
Da li Registar korisnika boračko-invalidske zaštite treba biti javno objavljen?
NE 7%
3. Konstitutivni narodi
Da li svaki kanton treba imati bar po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH?
DA 42%
4. Boračka udruženja
Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz bužeta?
DA 41%
5. Topli obrok i naknade za prevoz
Da li u oporezivi dio plate treba uključiti naknade za topli obrok i prevoz?
NE 71%
6. Zabrana pušenja
Da li treba u potpunosti zabraniti pušenje na javnim mjestima?
DA 59%
7. Finansiranje političkih partija
Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja političkih partija iz budžeta?
NE 8%
8. Osobe sa invaliditetom
Da li treba izjednačiti prava ratnih vojnih invalida i ostalih osoba sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka invaliditeta?
NE 37%
9. Finansiranje OS BiH
Treba li povećati budžet za finansiranje OS BiH?
NE 43%
10. Diferencirana stopa PDV-a
Treba li uvesti diferenciranu stopu PDV-a?
DA 78%
11. Vanredni izbori
Da li ste za uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora u BiH?
DA 79%
12. Legalizacija marihuane
Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?
DA 80%
13. Sprečavanje sukoba interesa
Da li o sukobu interesa treba odlučivati tijelo u kojem ne sjede članovi političkih partija?
DA 73%
14. Akcize na gorivo
Da li treba smanjiti akcize na gorivo?
DA 82%
15. Zaduživanje
Da li se BiH treba dalje zaduživati za popunjavanje budžetskih deficita?
DA 9%
16. Donori organa
Da li svaki građanin treba biti donor organa, osim u slučaju da potpiše izjavu da ne želi?
NE 41%
17. Presuda Sejdić-Finci
Da li smatrate da implementacije presuda "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav" trebaju biti prioriteti nadležnih institucija?
NE 38%
18. Energetski projekti i zaštita životne sredine
Da li energetski projekti trebaju biti prioritet u odnosu na zaštitu životne sredine?
NE 60%
19. Privatizacija javnih kompanija
Da li treba privatizirati državne kompanije koje posluju s profitom, ako će to značiti smanjenje korupcije i onemogućavanje sticanje lične koristi pojedinca?
DA 60%
20. Teritorijalna reorganizacija BiH
Da li svaka teritorijalna reorganizacija BiH mora obuhvatati oba entiteta?
NE 24%
21. Dvije škole pod jednim krovom
Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" u svim dijelovima BiH?
DA 82%
22. Treći kanal
Da li ste za uvođenje javnog TV kanala na hrvatskom jeziku?
NE 63%
23. Izbor članova Predsjedništva
Da li hrvatski član Predsjedništva treba biti biran iz većinski hrvatskih kantona, a bošnjački iz većinski bošnjačkih kantona?
DA 22%
24. Ulazak u NATO
Treba li BiH provesti referendum za ulazak u NATO?
NE 40%
25. Priznavanje Kosova
Treba li BiH priznati Kosovo?
NE 21%
26. Doprinosi na plate
Da li treba smanjiti ukupnu stopu doprinosa na plate?
DA 69%
27. Isplata penzija
Penzije treba isplaćivati iz budžeta, a ne iz penzionih fondova?
NE 33%
28. Prava penzionera
Da li penzioneri koji su u državnoj službi trebaju moći nastaviti raditi po ugovoru o djelu i nakon odlaska u penziju, za razliku od svih drugih penzionera?
NE 78%
29. Progresivna stopa poreza na dohodak
Treba li uvesti progresivnu stopu poreza na dohodak?
DA 67%
30. Registracija poslovnih subjekata
Potrebno je uvesti jednošalterski sistem za registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja?
DA 82%
31. Koncesije
Treba li omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i naplaćuju korištenje javne infrastukture?
NE 26%
32. EU integracije
Da li EU integracije moraju biti bezuslovni prioritet, čak i u slučaju da to smanjuje uticaj predstavnika konstitutivnih naroda ili pojedinih nivoa vlasti?
DA 59%
33. Firme u stečaju
Da li u slučaju firmi u stečaju isplata svih dugovanja radnicima treba imati prioritet?
DA 88%

DNZ

Demokratska narodna zajednica

Pitanje Odgovor partije Slaganje glasača
1. Domovi naroda
Da li domovi naroda trebaju odlučivati isključivo o vitalnom nacionalnom interesu?
DA 38%
2. Registar korisnika boračko-invalidske zaštite
Da li Registar korisnika boračko-invalidske zaštite treba biti javno objavljen?
DA 88%
3. Konstitutivni narodi
Da li svaki kanton treba imati bar po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH?
DA 42%
4. Boračka udruženja
Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz bužeta?
NE 51%
5. Topli obrok i naknade za prevoz
Da li u oporezivi dio plate treba uključiti naknade za topli obrok i prevoz?
DA 24%
6. Zabrana pušenja
Da li treba u potpunosti zabraniti pušenje na javnim mjestima?
DA 59%
7. Finansiranje političkih partija
Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja političkih partija iz budžeta?
NE 8%
8. Osobe sa invaliditetom
Da li treba izjednačiti prava ratnih vojnih invalida i ostalih osoba sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka invaliditeta?
DA 55%
9. Finansiranje OS BiH
Treba li povećati budžet za finansiranje OS BiH?
NE 43%
10. Diferencirana stopa PDV-a
Treba li uvesti diferenciranu stopu PDV-a?
DA 78%
11. Vanredni izbori
Da li ste za uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora u BiH?
DA 79%
12. Legalizacija marihuane
Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?
DA 80%
13. Sprečavanje sukoba interesa
Da li o sukobu interesa treba odlučivati tijelo u kojem ne sjede članovi političkih partija?
DA 73%
14. Akcize na gorivo
Da li treba smanjiti akcize na gorivo?
DA 82%
15. Zaduživanje
Da li se BiH treba dalje zaduživati za popunjavanje budžetskih deficita?
NE 84%
16. Donori organa
Da li svaki građanin treba biti donor organa, osim u slučaju da potpiše izjavu da ne želi?
DA 49%
17. Presuda Sejdić-Finci
Da li smatrate da implementacije presuda "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav" trebaju biti prioriteti nadležnih institucija?
DA 44%
18. Energetski projekti i zaštita životne sredine
Da li energetski projekti trebaju biti prioritet u odnosu na zaštitu životne sredine?
DA 33%
19. Privatizacija javnih kompanija
Da li treba privatizirati državne kompanije koje posluju s profitom, ako će to značiti smanjenje korupcije i onemogućavanje sticanje lične koristi pojedinca?
NE 30%
20. Teritorijalna reorganizacija BiH
Da li svaka teritorijalna reorganizacija BiH mora obuhvatati oba entiteta?
DA 63%
21. Dvije škole pod jednim krovom
Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" u svim dijelovima BiH?
DA 82%
22. Treći kanal
Da li ste za uvođenje javnog TV kanala na hrvatskom jeziku?
DA 24%
23. Izbor članova Predsjedništva
Da li hrvatski član Predsjedništva treba biti biran iz većinski hrvatskih kantona, a bošnjački iz većinski bošnjačkih kantona?
NE 68%
24. Ulazak u NATO
Treba li BiH provesti referendum za ulazak u NATO?
NE 40%
25. Priznavanje Kosova
Treba li BiH priznati Kosovo?
DA 64%
26. Doprinosi na plate
Da li treba smanjiti ukupnu stopu doprinosa na plate?
DA 69%
27. Isplata penzija
Penzije treba isplaćivati iz budžeta, a ne iz penzionih fondova?
NE 33%
28. Prava penzionera
Da li penzioneri koji su u državnoj službi trebaju moći nastaviti raditi po ugovoru o djelu i nakon odlaska u penziju, za razliku od svih drugih penzionera?
NE 78%
29. Progresivna stopa poreza na dohodak
Treba li uvesti progresivnu stopu poreza na dohodak?
DA 67%
30. Registracija poslovnih subjekata
Potrebno je uvesti jednošalterski sistem za registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja?
DA 82%
31. Koncesije
Treba li omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i naplaćuju korištenje javne infrastukture?
DA 59%
32. EU integracije
Da li EU integracije moraju biti bezuslovni prioritet, čak i u slučaju da to smanjuje uticaj predstavnika konstitutivnih naroda ili pojedinih nivoa vlasti?
DA 59%
33. Firme u stečaju
Da li u slučaju firmi u stečaju isplata svih dugovanja radnicima treba imati prioritet?
DA 88%

SBiH

Stranka za BiH

Pitanje Odgovor partije Slaganje glasača
1. Domovi naroda
Da li domovi naroda trebaju odlučivati isključivo o vitalnom nacionalnom interesu?
NE 37%
2. Registar korisnika boračko-invalidske zaštite
Da li Registar korisnika boračko-invalidske zaštite treba biti javno objavljen?
DA 88%
3. Konstitutivni narodi
Da li svaki kanton treba imati bar po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH?
DA 42%
4. Boračka udruženja
Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz bužeta?
NE 51%
5. Topli obrok i naknade za prevoz
Da li u oporezivi dio plate treba uključiti naknade za topli obrok i prevoz?
NE 71%
6. Zabrana pušenja
Da li treba u potpunosti zabraniti pušenje na javnim mjestima?
NE 36%
7. Finansiranje političkih partija
Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja političkih partija iz budžeta?
DA 89%
8. Osobe sa invaliditetom
Da li treba izjednačiti prava ratnih vojnih invalida i ostalih osoba sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka invaliditeta?
NE 37%
9. Finansiranje OS BiH
Treba li povećati budžet za finansiranje OS BiH?
DA 47%
10. Diferencirana stopa PDV-a
Treba li uvesti diferenciranu stopu PDV-a?
DA 78%
11. Vanredni izbori
Da li ste za uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora u BiH?
DA 79%
12. Legalizacija marihuane
Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?
NE 15%
13. Sprečavanje sukoba interesa
Da li o sukobu interesa treba odlučivati tijelo u kojem ne sjede članovi političkih partija?
DA 73%
14. Akcize na gorivo
Da li treba smanjiti akcize na gorivo?
DA 82%
15. Zaduživanje
Da li se BiH treba dalje zaduživati za popunjavanje budžetskih deficita?
NE 84%
16. Donori organa
Da li svaki građanin treba biti donor organa, osim u slučaju da potpiše izjavu da ne želi?
NE 41%
17. Presuda Sejdić-Finci
Da li smatrate da implementacije presuda "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav" trebaju biti prioriteti nadležnih institucija?
DA 44%
18. Energetski projekti i zaštita životne sredine
Da li energetski projekti trebaju biti prioritet u odnosu na zaštitu životne sredine?
NE 60%
19. Privatizacija javnih kompanija
Da li treba privatizirati državne kompanije koje posluju s profitom, ako će to značiti smanjenje korupcije i onemogućavanje sticanje lične koristi pojedinca?
NE 30%
20. Teritorijalna reorganizacija BiH
Da li svaka teritorijalna reorganizacija BiH mora obuhvatati oba entiteta?
DA 63%
21. Dvije škole pod jednim krovom
Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" u svim dijelovima BiH?
DA 82%
22. Treći kanal
Da li ste za uvođenje javnog TV kanala na hrvatskom jeziku?
NE 63%
23. Izbor članova Predsjedništva
Da li hrvatski član Predsjedništva treba biti biran iz većinski hrvatskih kantona, a bošnjački iz većinski bošnjačkih kantona?
NE 68%
24. Ulazak u NATO
Treba li BiH provesti referendum za ulazak u NATO?
NE 40%
25. Priznavanje Kosova
Treba li BiH priznati Kosovo?
DA 64%
26. Doprinosi na plate
Da li treba smanjiti ukupnu stopu doprinosa na plate?
DA 69%
27. Isplata penzija
Penzije treba isplaćivati iz budžeta, a ne iz penzionih fondova?
NE 33%
28. Prava penzionera
Da li penzioneri koji su u državnoj službi trebaju moći nastaviti raditi po ugovoru o djelu i nakon odlaska u penziju, za razliku od svih drugih penzionera?
NE 78%
29. Progresivna stopa poreza na dohodak
Treba li uvesti progresivnu stopu poreza na dohodak?
DA 67%
30. Registracija poslovnih subjekata
Potrebno je uvesti jednošalterski sistem za registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja?
DA 82%
31. Koncesije
Treba li omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i naplaćuju korištenje javne infrastukture?
DA 59%
32. EU integracije
Da li EU integracije moraju biti bezuslovni prioritet, čak i u slučaju da to smanjuje uticaj predstavnika konstitutivnih naroda ili pojedinih nivoa vlasti?
DA 59%
33. Firme u stečaju
Da li u slučaju firmi u stečaju isplata svih dugovanja radnicima treba imati prioritet?
DA 88%

BOSS

Bosanska stranka – Mirnes Ajanović

Pitanje Odgovor partije Slaganje glasača
1. Domovi naroda
Da li domovi naroda trebaju odlučivati isključivo o vitalnom nacionalnom interesu?
NE 37%
2. Registar korisnika boračko-invalidske zaštite
Da li Registar korisnika boračko-invalidske zaštite treba biti javno objavljen?
DA 88%
3. Konstitutivni narodi
Da li svaki kanton treba imati bar po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH?
DA 42%
4. Boračka udruženja
Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz bužeta?
DA 41%
5. Topli obrok i naknade za prevoz
Da li u oporezivi dio plate treba uključiti naknade za topli obrok i prevoz?
NE 71%
6. Zabrana pušenja
Da li treba u potpunosti zabraniti pušenje na javnim mjestima?
DA 59%
7. Finansiranje političkih partija
Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja političkih partija iz budžeta?
NE 8%
8. Osobe sa invaliditetom
Da li treba izjednačiti prava ratnih vojnih invalida i ostalih osoba sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka invaliditeta?
DA 55%
9. Finansiranje OS BiH
Treba li povećati budžet za finansiranje OS BiH?
DA 47%
10. Diferencirana stopa PDV-a
Treba li uvesti diferenciranu stopu PDV-a?
DA 78%
11. Vanredni izbori
Da li ste za uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora u BiH?
DA 79%
12. Legalizacija marihuane
Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?
DA 80%
13. Sprečavanje sukoba interesa
Da li o sukobu interesa treba odlučivati tijelo u kojem ne sjede članovi političkih partija?
DA 73%
14. Akcize na gorivo
Da li treba smanjiti akcize na gorivo?
DA 82%
15. Zaduživanje
Da li se BiH treba dalje zaduživati za popunjavanje budžetskih deficita?
NE 84%
16. Donori organa
Da li svaki građanin treba biti donor organa, osim u slučaju da potpiše izjavu da ne želi?
DA 49%
17. Presuda Sejdić-Finci
Da li smatrate da implementacije presuda "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav" trebaju biti prioriteti nadležnih institucija?
DA 44%
18. Energetski projekti i zaštita životne sredine
Da li energetski projekti trebaju biti prioritet u odnosu na zaštitu životne sredine?
NE 60%
19. Privatizacija javnih kompanija
Da li treba privatizirati državne kompanije koje posluju s profitom, ako će to značiti smanjenje korupcije i onemogućavanje sticanje lične koristi pojedinca?
NE 30%
20. Teritorijalna reorganizacija BiH
Da li svaka teritorijalna reorganizacija BiH mora obuhvatati oba entiteta?
DA 63%
21. Dvije škole pod jednim krovom
Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" u svim dijelovima BiH?
DA 82%
22. Treći kanal
Da li ste za uvođenje javnog TV kanala na hrvatskom jeziku?
NE 63%
23. Izbor članova Predsjedništva
Da li hrvatski član Predsjedništva treba biti biran iz većinski hrvatskih kantona, a bošnjački iz većinski bošnjačkih kantona?
DA 22%
24. Ulazak u NATO
Treba li BiH provesti referendum za ulazak u NATO?
DA 50%
25. Priznavanje Kosova
Treba li BiH priznati Kosovo?
DA 64%
26. Doprinosi na plate
Da li treba smanjiti ukupnu stopu doprinosa na plate?
DA 69%
27. Isplata penzija
Penzije treba isplaćivati iz budžeta, a ne iz penzionih fondova?
NE 33%
28. Prava penzionera
Da li penzioneri koji su u državnoj službi trebaju moći nastaviti raditi po ugovoru o djelu i nakon odlaska u penziju, za razliku od svih drugih penzionera?
NE 78%
29. Progresivna stopa poreza na dohodak
Treba li uvesti progresivnu stopu poreza na dohodak?
DA 67%
30. Registracija poslovnih subjekata
Potrebno je uvesti jednošalterski sistem za registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja?
DA 82%
31. Koncesije
Treba li omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i naplaćuju korištenje javne infrastukture?
DA 59%
32. EU integracije
Da li EU integracije moraju biti bezuslovni prioritet, čak i u slučaju da to smanjuje uticaj predstavnika konstitutivnih naroda ili pojedinih nivoa vlasti?
DA 59%
33. Firme u stečaju
Da li u slučaju firmi u stečaju isplata svih dugovanja radnicima treba imati prioritet?
DA 88%

PS

Posavska stranka

Pitanje Odgovor partije Slaganje glasača
1. Domovi naroda
Da li domovi naroda trebaju odlučivati isključivo o vitalnom nacionalnom interesu?
DA 38%
2. Registar korisnika boračko-invalidske zaštite
Da li Registar korisnika boračko-invalidske zaštite treba biti javno objavljen?
DA 88%
3. Konstitutivni narodi
Da li svaki kanton treba imati bar po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH?
DA 42%
4. Boračka udruženja
Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz bužeta?
DA 41%
5. Topli obrok i naknade za prevoz
Da li u oporezivi dio plate treba uključiti naknade za topli obrok i prevoz?
NE 71%
6. Zabrana pušenja
Da li treba u potpunosti zabraniti pušenje na javnim mjestima?
NE 36%
7. Finansiranje političkih partija
Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja političkih partija iz budžeta?
DA 89%
8. Osobe sa invaliditetom
Da li treba izjednačiti prava ratnih vojnih invalida i ostalih osoba sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka invaliditeta?
DA 55%
9. Finansiranje OS BiH
Treba li povećati budžet za finansiranje OS BiH?
NE 43%
10. Diferencirana stopa PDV-a
Treba li uvesti diferenciranu stopu PDV-a?
NE 15%
11. Vanredni izbori
Da li ste za uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora u BiH?
DA 79%
12. Legalizacija marihuane
Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?
DA 80%
13. Sprečavanje sukoba interesa
Da li o sukobu interesa treba odlučivati tijelo u kojem ne sjede članovi političkih partija?
DA 73%
14. Akcize na gorivo
Da li treba smanjiti akcize na gorivo?
DA 82%
15. Zaduživanje
Da li se BiH treba dalje zaduživati za popunjavanje budžetskih deficita?
NE 84%
16. Donori organa
Da li svaki građanin treba biti donor organa, osim u slučaju da potpiše izjavu da ne želi?
NE 41%
17. Presuda Sejdić-Finci
Da li smatrate da implementacije presuda "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav" trebaju biti prioriteti nadležnih institucija?
NE 38%
18. Energetski projekti i zaštita životne sredine
Da li energetski projekti trebaju biti prioritet u odnosu na zaštitu životne sredine?
NE 60%
19. Privatizacija javnih kompanija
Da li treba privatizirati državne kompanije koje posluju s profitom, ako će to značiti smanjenje korupcije i onemogućavanje sticanje lične koristi pojedinca?
DA 60%
20. Teritorijalna reorganizacija BiH
Da li svaka teritorijalna reorganizacija BiH mora obuhvatati oba entiteta?
DA 63%
21. Dvije škole pod jednim krovom
Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" u svim dijelovima BiH?
DA 82%
22. Treći kanal
Da li ste za uvođenje javnog TV kanala na hrvatskom jeziku?
DA 24%
23. Izbor članova Predsjedništva
Da li hrvatski član Predsjedništva treba biti biran iz većinski hrvatskih kantona, a bošnjački iz većinski bošnjačkih kantona?
NE 68%
24. Ulazak u NATO
Treba li BiH provesti referendum za ulazak u NATO?
NE 40%
25. Priznavanje Kosova
Treba li BiH priznati Kosovo?
DA 64%
26. Doprinosi na plate
Da li treba smanjiti ukupnu stopu doprinosa na plate?
DA 69%
27. Isplata penzija
Penzije treba isplaćivati iz budžeta, a ne iz penzionih fondova?
DA 53%
28. Prava penzionera
Da li penzioneri koji su u državnoj službi trebaju moći nastaviti raditi po ugovoru o djelu i nakon odlaska u penziju, za razliku od svih drugih penzionera?
NE 78%
29. Progresivna stopa poreza na dohodak
Treba li uvesti progresivnu stopu poreza na dohodak?
DA 67%
30. Registracija poslovnih subjekata
Potrebno je uvesti jednošalterski sistem za registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja?
DA 82%
31. Koncesije
Treba li omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i naplaćuju korištenje javne infrastukture?
NE 26%
32. EU integracije
Da li EU integracije moraju biti bezuslovni prioritet, čak i u slučaju da to smanjuje uticaj predstavnika konstitutivnih naroda ili pojedinih nivoa vlasti?
DA 59%
33. Firme u stečaju
Da li u slučaju firmi u stečaju isplata svih dugovanja radnicima treba imati prioritet?
NE 6%

SP RS

Socijalistička partija Republike Srpske

Pitanje Odgovor partije Slaganje glasača
1. Domovi naroda
Da li domovi naroda trebaju odlučivati isključivo o vitalnom nacionalnom interesu?
NE 37%
2. Registar korisnika boračko-invalidske zaštite
Da li Registar korisnika boračko-invalidske zaštite treba biti javno objavljen?
NE 7%
3. Konstitutivni narodi
Da li svaki kanton treba imati bar po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH?
NE 48%
4. Boračka udruženja
Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz bužeta?
DA 41%
5. Topli obrok i naknade za prevoz
Da li u oporezivi dio plate treba uključiti naknade za topli obrok i prevoz?
NE 71%
6. Zabrana pušenja
Da li treba u potpunosti zabraniti pušenje na javnim mjestima?
NE 36%
7. Finansiranje političkih partija
Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja političkih partija iz budžeta?
NE 8%
8. Osobe sa invaliditetom
Da li treba izjednačiti prava ratnih vojnih invalida i ostalih osoba sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka invaliditeta?
NE 37%
9. Finansiranje OS BiH
Treba li povećati budžet za finansiranje OS BiH?
NE 43%
10. Diferencirana stopa PDV-a
Treba li uvesti diferenciranu stopu PDV-a?
NE 15%
11. Vanredni izbori
Da li ste za uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora u BiH?
DA 79%
12. Legalizacija marihuane
Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?
DA 80%
13. Sprečavanje sukoba interesa
Da li o sukobu interesa treba odlučivati tijelo u kojem ne sjede članovi političkih partija?
NE 14%
14. Akcize na gorivo
Da li treba smanjiti akcize na gorivo?
NE 13%
15. Zaduživanje
Da li se BiH treba dalje zaduživati za popunjavanje budžetskih deficita?
NE 84%
16. Donori organa
Da li svaki građanin treba biti donor organa, osim u slučaju da potpiše izjavu da ne želi?
NE 41%
17. Presuda Sejdić-Finci
Da li smatrate da implementacije presuda "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav" trebaju biti prioriteti nadležnih institucija?
NE 38%
18. Energetski projekti i zaštita životne sredine
Da li energetski projekti trebaju biti prioritet u odnosu na zaštitu životne sredine?
DA 33%
19. Privatizacija javnih kompanija
Da li treba privatizirati državne kompanije koje posluju s profitom, ako će to značiti smanjenje korupcije i onemogućavanje sticanje lične koristi pojedinca?
DA 60%
20. Teritorijalna reorganizacija BiH
Da li svaka teritorijalna reorganizacija BiH mora obuhvatati oba entiteta?
NE 24%
21. Dvije škole pod jednim krovom
Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" u svim dijelovima BiH?
NE 13%
22. Treći kanal
Da li ste za uvođenje javnog TV kanala na hrvatskom jeziku?
DA 24%
23. Izbor članova Predsjedništva
Da li hrvatski član Predsjedništva treba biti biran iz većinski hrvatskih kantona, a bošnjački iz većinski bošnjačkih kantona?
DA 22%
24. Ulazak u NATO
Treba li BiH provesti referendum za ulazak u NATO?
NE 40%
25. Priznavanje Kosova
Treba li BiH priznati Kosovo?
NE 21%
26. Doprinosi na plate
Da li treba smanjiti ukupnu stopu doprinosa na plate?
NE 17%
27. Isplata penzija
Penzije treba isplaćivati iz budžeta, a ne iz penzionih fondova?
DA 53%
28. Prava penzionera
Da li penzioneri koji su u državnoj službi trebaju moći nastaviti raditi po ugovoru o djelu i nakon odlaska u penziju, za razliku od svih drugih penzionera?
DA 13%
29. Progresivna stopa poreza na dohodak
Treba li uvesti progresivnu stopu poreza na dohodak?
NE 19%
30. Registracija poslovnih subjekata
Potrebno je uvesti jednošalterski sistem za registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja?
DA 82%
31. Koncesije
Treba li omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i naplaćuju korištenje javne infrastukture?
DA 59%
32. EU integracije
Da li EU integracije moraju biti bezuslovni prioritet, čak i u slučaju da to smanjuje uticaj predstavnika konstitutivnih naroda ili pojedinih nivoa vlasti?
NE 27%
33. Firme u stečaju
Da li u slučaju firmi u stečaju isplata svih dugovanja radnicima treba imati prioritet?
NE 6%

NS

Naša stranka

Pitanje Odgovor partije Slaganje glasača
1. Domovi naroda
Da li domovi naroda trebaju odlučivati isključivo o vitalnom nacionalnom interesu?
NE 37%
2. Registar korisnika boračko-invalidske zaštite
Da li Registar korisnika boračko-invalidske zaštite treba biti javno objavljen?
DA 88%
3. Konstitutivni narodi
Da li svaki kanton treba imati bar po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH?
NE 48%
4. Boračka udruženja
Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz bužeta?
NE 51%
5. Topli obrok i naknade za prevoz
Da li u oporezivi dio plate treba uključiti naknade za topli obrok i prevoz?
DA 24%
6. Zabrana pušenja
Da li treba u potpunosti zabraniti pušenje na javnim mjestima?
DA 59%
7. Finansiranje političkih partija
Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja političkih partija iz budžeta?
NE 8%
8. Osobe sa invaliditetom
Da li treba izjednačiti prava ratnih vojnih invalida i ostalih osoba sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka invaliditeta?
DA 55%
9. Finansiranje OS BiH
Treba li povećati budžet za finansiranje OS BiH?
DA 47%
10. Diferencirana stopa PDV-a
Treba li uvesti diferenciranu stopu PDV-a?
DA 78%
11. Vanredni izbori
Da li ste za uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora u BiH?
DA 79%
12. Legalizacija marihuane
Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?
DA 80%
13. Sprečavanje sukoba interesa
Da li o sukobu interesa treba odlučivati tijelo u kojem ne sjede članovi političkih partija?
DA 73%
14. Akcize na gorivo
Da li treba smanjiti akcize na gorivo?
NE 13%
15. Zaduživanje
Da li se BiH treba dalje zaduživati za popunjavanje budžetskih deficita?
NE 84%
16. Donori organa
Da li svaki građanin treba biti donor organa, osim u slučaju da potpiše izjavu da ne želi?
DA 49%
17. Presuda Sejdić-Finci
Da li smatrate da implementacije presuda "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav" trebaju biti prioriteti nadležnih institucija?
DA 44%
18. Energetski projekti i zaštita životne sredine
Da li energetski projekti trebaju biti prioritet u odnosu na zaštitu životne sredine?
NE 60%
19. Privatizacija javnih kompanija
Da li treba privatizirati državne kompanije koje posluju s profitom, ako će to značiti smanjenje korupcije i onemogućavanje sticanje lične koristi pojedinca?
DA 60%
20. Teritorijalna reorganizacija BiH
Da li svaka teritorijalna reorganizacija BiH mora obuhvatati oba entiteta?
DA 63%
21. Dvije škole pod jednim krovom
Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" u svim dijelovima BiH?
DA 82%
22. Treći kanal
Da li ste za uvođenje javnog TV kanala na hrvatskom jeziku?
NE 63%
23. Izbor članova Predsjedništva
Da li hrvatski član Predsjedništva treba biti biran iz većinski hrvatskih kantona, a bošnjački iz većinski bošnjačkih kantona?
NE 68%
24. Ulazak u NATO
Treba li BiH provesti referendum za ulazak u NATO?
NE 40%
25. Priznavanje Kosova
Treba li BiH priznati Kosovo?
DA 64%
26. Doprinosi na plate
Da li treba smanjiti ukupnu stopu doprinosa na plate?
DA 69%
27. Isplata penzija
Penzije treba isplaćivati iz budžeta, a ne iz penzionih fondova?
DA 53%
28. Prava penzionera
Da li penzioneri koji su u državnoj službi trebaju moći nastaviti raditi po ugovoru o djelu i nakon odlaska u penziju, za razliku od svih drugih penzionera?
NE 78%
29. Progresivna stopa poreza na dohodak
Treba li uvesti progresivnu stopu poreza na dohodak?
DA 67%
30. Registracija poslovnih subjekata
Potrebno je uvesti jednošalterski sistem za registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja?
DA 82%
31. Koncesije
Treba li omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i naplaćuju korištenje javne infrastukture?
DA 59%
32. EU integracije
Da li EU integracije moraju biti bezuslovni prioritet, čak i u slučaju da to smanjuje uticaj predstavnika konstitutivnih naroda ili pojedinih nivoa vlasti?
DA 59%
33. Firme u stečaju
Da li u slučaju firmi u stečaju isplata svih dugovanja radnicima treba imati prioritet?
DA 88%

GS

Građanski savez

Pitanje Odgovor partije Slaganje glasača
1. Domovi naroda
Da li domovi naroda trebaju odlučivati isključivo o vitalnom nacionalnom interesu?
DA 38%
2. Registar korisnika boračko-invalidske zaštite
Da li Registar korisnika boračko-invalidske zaštite treba biti javno objavljen?
DA 88%
3. Konstitutivni narodi
Da li svaki kanton treba imati bar po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH?
DA 42%
4. Boračka udruženja
Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz bužeta?
NE 51%
5. Topli obrok i naknade za prevoz
Da li u oporezivi dio plate treba uključiti naknade za topli obrok i prevoz?
NE 71%
6. Zabrana pušenja
Da li treba u potpunosti zabraniti pušenje na javnim mjestima?
DA 59%
7. Finansiranje političkih partija
Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja političkih partija iz budžeta?
DA 89%
8. Osobe sa invaliditetom
Da li treba izjednačiti prava ratnih vojnih invalida i ostalih osoba sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka invaliditeta?
NE 37%
9. Finansiranje OS BiH
Treba li povećati budžet za finansiranje OS BiH?
DA 47%
10. Diferencirana stopa PDV-a
Treba li uvesti diferenciranu stopu PDV-a?
NE 15%
11. Vanredni izbori
Da li ste za uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora u BiH?
DA 79%
12. Legalizacija marihuane
Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?
DA 80%
13. Sprečavanje sukoba interesa
Da li o sukobu interesa treba odlučivati tijelo u kojem ne sjede članovi političkih partija?
DA 73%
14. Akcize na gorivo
Da li treba smanjiti akcize na gorivo?
DA 82%
15. Zaduživanje
Da li se BiH treba dalje zaduživati za popunjavanje budžetskih deficita?
NE 84%
16. Donori organa
Da li svaki građanin treba biti donor organa, osim u slučaju da potpiše izjavu da ne želi?
DA 49%
17. Presuda Sejdić-Finci
Da li smatrate da implementacije presuda "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav" trebaju biti prioriteti nadležnih institucija?
DA 44%
18. Energetski projekti i zaštita životne sredine
Da li energetski projekti trebaju biti prioritet u odnosu na zaštitu životne sredine?
NE 60%
19. Privatizacija javnih kompanija
Da li treba privatizirati državne kompanije koje posluju s profitom, ako će to značiti smanjenje korupcije i onemogućavanje sticanje lične koristi pojedinca?
DA 60%
20. Teritorijalna reorganizacija BiH
Da li svaka teritorijalna reorganizacija BiH mora obuhvatati oba entiteta?
DA 63%
21. Dvije škole pod jednim krovom
Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" u svim dijelovima BiH?
DA 82%
22. Treći kanal
Da li ste za uvođenje javnog TV kanala na hrvatskom jeziku?
NE 63%
23. Izbor članova Predsjedništva
Da li hrvatski član Predsjedništva treba biti biran iz većinski hrvatskih kantona, a bošnjački iz većinski bošnjačkih kantona?
NE 68%
24. Ulazak u NATO
Treba li BiH provesti referendum za ulazak u NATO?
NE 40%
25. Priznavanje Kosova
Treba li BiH priznati Kosovo?
DA 64%
26. Doprinosi na plate
Da li treba smanjiti ukupnu stopu doprinosa na plate?
DA 69%
27. Isplata penzija
Penzije treba isplaćivati iz budžeta, a ne iz penzionih fondova?
NE 33%
28. Prava penzionera
Da li penzioneri koji su u državnoj službi trebaju moći nastaviti raditi po ugovoru o djelu i nakon odlaska u penziju, za razliku od svih drugih penzionera?
NE 78%
29. Progresivna stopa poreza na dohodak
Treba li uvesti progresivnu stopu poreza na dohodak?
NE 19%
30. Registracija poslovnih subjekata
Potrebno je uvesti jednošalterski sistem za registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja?
DA 82%
31. Koncesije
Treba li omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i naplaćuju korištenje javne infrastukture?
DA 59%
32. EU integracije
Da li EU integracije moraju biti bezuslovni prioritet, čak i u slučaju da to smanjuje uticaj predstavnika konstitutivnih naroda ili pojedinih nivoa vlasti?
DA 59%
33. Firme u stečaju
Da li u slučaju firmi u stečaju isplata svih dugovanja radnicima treba imati prioritet?
DA 88%

US

Ujedinjena Srpska

Pitanje Odgovor partije Slaganje glasača
1. Domovi naroda
Da li domovi naroda trebaju odlučivati isključivo o vitalnom nacionalnom interesu?
NE 37%
2. Registar korisnika boračko-invalidske zaštite
Da li Registar korisnika boračko-invalidske zaštite treba biti javno objavljen?
DA 88%
3. Konstitutivni narodi
Da li svaki kanton treba imati bar po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH?
DA 42%
4. Boračka udruženja
Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz bužeta?
DA 41%
5. Topli obrok i naknade za prevoz
Da li u oporezivi dio plate treba uključiti naknade za topli obrok i prevoz?
NE 71%
6. Zabrana pušenja
Da li treba u potpunosti zabraniti pušenje na javnim mjestima?
DA 59%
7. Finansiranje političkih partija
Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja političkih partija iz budžeta?
NE 8%
8. Osobe sa invaliditetom
Da li treba izjednačiti prava ratnih vojnih invalida i ostalih osoba sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka invaliditeta?
DA 55%
9. Finansiranje OS BiH
Treba li povećati budžet za finansiranje OS BiH?
NE 43%
10. Diferencirana stopa PDV-a
Treba li uvesti diferenciranu stopu PDV-a?
DA 78%
11. Vanredni izbori
Da li ste za uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora u BiH?
NE 15%
12. Legalizacija marihuane
Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?
DA 80%
13. Sprečavanje sukoba interesa
Da li o sukobu interesa treba odlučivati tijelo u kojem ne sjede članovi političkih partija?
DA 73%
14. Akcize na gorivo
Da li treba smanjiti akcize na gorivo?
DA 82%
15. Zaduživanje
Da li se BiH treba dalje zaduživati za popunjavanje budžetskih deficita?
DA 9%
16. Donori organa
Da li svaki građanin treba biti donor organa, osim u slučaju da potpiše izjavu da ne želi?
NE 41%
17. Presuda Sejdić-Finci
Da li smatrate da implementacije presuda "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav" trebaju biti prioriteti nadležnih institucija?
DA 44%
18. Energetski projekti i zaštita životne sredine
Da li energetski projekti trebaju biti prioritet u odnosu na zaštitu životne sredine?
NE 60%
19. Privatizacija javnih kompanija
Da li treba privatizirati državne kompanije koje posluju s profitom, ako će to značiti smanjenje korupcije i onemogućavanje sticanje lične koristi pojedinca?
NE 30%
20. Teritorijalna reorganizacija BiH
Da li svaka teritorijalna reorganizacija BiH mora obuhvatati oba entiteta?
NE 24%
21. Dvije škole pod jednim krovom
Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" u svim dijelovima BiH?
DA 82%
22. Treći kanal
Da li ste za uvođenje javnog TV kanala na hrvatskom jeziku?
DA 24%
23. Izbor članova Predsjedništva
Da li hrvatski član Predsjedništva treba biti biran iz većinski hrvatskih kantona, a bošnjački iz većinski bošnjačkih kantona?
NE 68%
24. Ulazak u NATO
Treba li BiH provesti referendum za ulazak u NATO?
NE 40%
25. Priznavanje Kosova
Treba li BiH priznati Kosovo?
NE 21%
26. Doprinosi na plate
Da li treba smanjiti ukupnu stopu doprinosa na plate?
DA 69%
27. Isplata penzija
Penzije treba isplaćivati iz budžeta, a ne iz penzionih fondova?
DA 53%
28. Prava penzionera
Da li penzioneri koji su u državnoj službi trebaju moći nastaviti raditi po ugovoru o djelu i nakon odlaska u penziju, za razliku od svih drugih penzionera?
NE 78%
29. Progresivna stopa poreza na dohodak
Treba li uvesti progresivnu stopu poreza na dohodak?
NE 19%
30. Registracija poslovnih subjekata
Potrebno je uvesti jednošalterski sistem za registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja?
DA 82%
31. Koncesije
Treba li omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i naplaćuju korištenje javne infrastukture?
DA 59%
32. EU integracije
Da li EU integracije moraju biti bezuslovni prioritet, čak i u slučaju da to smanjuje uticaj predstavnika konstitutivnih naroda ili pojedinih nivoa vlasti?
NE 27%
33. Firme u stečaju
Da li u slučaju firmi u stečaju isplata svih dugovanja radnicima treba imati prioritet?
DA 88%

NDP

Narodni demokratski pokret

Pitanje Odgovor partije Slaganje glasača
1. Domovi naroda
Da li domovi naroda trebaju odlučivati isključivo o vitalnom nacionalnom interesu?
NE 37%
2. Registar korisnika boračko-invalidske zaštite
Da li Registar korisnika boračko-invalidske zaštite treba biti javno objavljen?
DA 88%
3. Konstitutivni narodi
Da li svaki kanton treba imati bar po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH?
DA 42%
4. Boračka udruženja
Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz bužeta?
DA 41%
5. Topli obrok i naknade za prevoz
Da li u oporezivi dio plate treba uključiti naknade za topli obrok i prevoz?
NE 71%
6. Zabrana pušenja
Da li treba u potpunosti zabraniti pušenje na javnim mjestima?
DA 59%
7. Finansiranje političkih partija
Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja političkih partija iz budžeta?
NE 8%
8. Osobe sa invaliditetom
Da li treba izjednačiti prava ratnih vojnih invalida i ostalih osoba sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka invaliditeta?
NE 37%
9. Finansiranje OS BiH
Treba li povećati budžet za finansiranje OS BiH?
NE 43%
10. Diferencirana stopa PDV-a
Treba li uvesti diferenciranu stopu PDV-a?
DA 78%
11. Vanredni izbori
Da li ste za uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora u BiH?
DA 79%
12. Legalizacija marihuane
Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?
DA 80%
13. Sprečavanje sukoba interesa
Da li o sukobu interesa treba odlučivati tijelo u kojem ne sjede članovi političkih partija?
DA 73%
14. Akcize na gorivo
Da li treba smanjiti akcize na gorivo?
DA 82%
15. Zaduživanje
Da li se BiH treba dalje zaduživati za popunjavanje budžetskih deficita?
NE 84%
16. Donori organa
Da li svaki građanin treba biti donor organa, osim u slučaju da potpiše izjavu da ne želi?
NE 41%
17. Presuda Sejdić-Finci
Da li smatrate da implementacije presuda "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav" trebaju biti prioriteti nadležnih institucija?
DA 44%
18. Energetski projekti i zaštita životne sredine
Da li energetski projekti trebaju biti prioritet u odnosu na zaštitu životne sredine?
NE 60%
19. Privatizacija javnih kompanija
Da li treba privatizirati državne kompanije koje posluju s profitom, ako će to značiti smanjenje korupcije i onemogućavanje sticanje lične koristi pojedinca?
NE 30%
20. Teritorijalna reorganizacija BiH
Da li svaka teritorijalna reorganizacija BiH mora obuhvatati oba entiteta?
NE 24%
21. Dvije škole pod jednim krovom
Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" u svim dijelovima BiH?
DA 82%
22. Treći kanal
Da li ste za uvođenje javnog TV kanala na hrvatskom jeziku?
NE 63%
23. Izbor članova Predsjedništva
Da li hrvatski član Predsjedništva treba biti biran iz većinski hrvatskih kantona, a bošnjački iz većinski bošnjačkih kantona?
NE 68%
24. Ulazak u NATO
Treba li BiH provesti referendum za ulazak u NATO?
NE 40%
25. Priznavanje Kosova
Treba li BiH priznati Kosovo?
NE 21%
26. Doprinosi na plate
Da li treba smanjiti ukupnu stopu doprinosa na plate?
DA 69%
27. Isplata penzija
Penzije treba isplaćivati iz budžeta, a ne iz penzionih fondova?
NE 33%
28. Prava penzionera
Da li penzioneri koji su u državnoj službi trebaju moći nastaviti raditi po ugovoru o djelu i nakon odlaska u penziju, za razliku od svih drugih penzionera?
NE 78%
29. Progresivna stopa poreza na dohodak
Treba li uvesti progresivnu stopu poreza na dohodak?
NE 19%
30. Registracija poslovnih subjekata
Potrebno je uvesti jednošalterski sistem za registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja?
DA 82%
31. Koncesije
Treba li omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i naplaćuju korištenje javne infrastukture?
DA 59%
32. EU integracije
Da li EU integracije moraju biti bezuslovni prioritet, čak i u slučaju da to smanjuje uticaj predstavnika konstitutivnih naroda ili pojedinih nivoa vlasti?
NE 27%
33. Firme u stečaju
Da li u slučaju firmi u stečaju isplata svih dugovanja radnicima treba imati prioritet?
DA 88%